ข้อควรปฏิบัติในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม ให้อยู่กับเราให้ได้นานมากที่สุด

ของเครื่องใช้ทุกอย่างย่อมมีเวลาเสื่อมสภาพของมัน ซึ่งการจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ให้อยู่กับเราไปได้นาน ๆ ก็คือการหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาบ่อย ๆ เครื่องเชื่อม ก็ เช่นเดียวกัน เพราะแบบเหล็กเครื่องเชื่อมเป็นเครื่องมือสำหรับทำมาหากินและต้องทำงานเพื่อผลิตสินค้าให้ได้เกือบตลอดวัน โดยถ้าหากใช้งานอุปกรณ์อย่างหนักติดต่อกันไปขณะที่ตัวช่างก็ไมได้มีการใส่ใจดูแลเท่าที่ควร เครื่องเชื่อม ก็ไม่อาจอยู่รับใช้เจ้าของได้นานอย่างแน่นอน

ข้อปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องมือเชื่อม 

1.ช่างจะต้องหมั่นตรวจสอบและจดบันทึกสภาพเครื่องทุกวันรวมถึง สายต่อภายนอก ชุดสายเชื่อม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

2.ตรวจสอบสภาพ สายดิน หรือ สายเชื่อม ว่ามีรอยรั่วบ้างหรือไม่ 

3.ตรวจสอบหน้าสัมผัสและหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ รวมถึงสายเชื่อมจะต้องแน่นอยู่ตลอด 

4.ช่างจะต้องไม่มีการดัดแปลง ตัวเครื่อง สายเชื่อม และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้อยู่ต่างไปจากสภาพเดิมตั้งแต่มาจากโรงงาน 

5.เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องเชื่อม พบว่ามีอาการชำรุดเกิดขึ้น ช่างควรรีบหาอะไหล่มาเปลี่ยนหรือซื้อเครื่องใหม่ในทันที 

การตรวจสอบชุดสายเชื่อม

1.ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีการการแตกร้าวหรือไม่ มีรอยคล้ำหรือรอยไหม้จากการใช้ความร้อนบ้างหรือเปล่า 

2.อุปกรณ์ตรวจหัวต่าง ๆ เช่น หัวจ่าย มีการหลุดหลวมบ้างหรือไม่ 

3.ตรวจสอบหน้าสัมผัสว่าต้องสะอาดอยู่เสมอ รวมถึงสายเชื่อมจะต้องมีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนา

4.ตรวจสอบว่าความร้อนที่ใช้อยู่ในระดับที่เกินขนาดหรือไม่ และอย่าลืมเช็คด้วยว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับสายเคเบิล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกบ้างหรือเปล่า 

5.ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเริ่มปฏิบัติงานว่า สายไฟฟ้าที่ใช้ทั้งสายเชื่อมและสายดิน มีความทนทานต่อการใช้งานกระแสไฟฟ้าที่สูงหรือไม่ 

สรุปใจความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องมือเชื่อม

1.ก่อนใช้งานหรือหลังใช้งาน ช่างควรมีการตรวจสอบพร้อมจดบันทึกสภาพของเครื่องเชื่อมไว้อยากเป็นประจำ ตรวจหาฝุ่นที่ตกค้างอยู่ภายในเครื่อง ระดับความชื้นของน้ำมันหล่อเย็นภายในหม้อแปลง และการรั่วของกระแสไฟ 

2.ใช้งานและเก็บเครื่องมือไว้ในอุณหภูมิห้องที่เหมาะสม ไม่ร้อนและคับแคบจนเกินไป 

3.พยายามอย่าให้มีการใช้ความร้อนในการเชื่อมมากเกินกว่าที่เครื่องเชื่อมหรือสายเชื่อมจะรับไหว ในระหว่างการทำงานจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเครื่องวัดกระแสไฟให้แน่ใจเสียก่อนทุกครั้ง

4.พยายามทำความสะอาดอุปกรณ์บ่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษฝุ่นไปสะสมจนสร้างปัญหาให้แก่เครื่องเชื่อม รวมไปถึงห้ามมีการดัดแปลงอุปกรณ์ใด ๆ ในเครื่องเชื่อมเป็นอันขาด 

5.เครื่องเชื่อมจะต้องมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีพัดลมระบายความร้อนในตัว หากพัดลมไม่ทำงานไม่ควรเริ่มดำเนินกระบวนการเชื่อม

อุปกรณ์เครื่องเชื่อมล้วนเป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุนราคาสูง เนื่องจากจำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์อื่น ๆ มากมายในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้ว ควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาเป็นประจำ เช่าแบบเหล็กเพื่อให้เครื่องเชื่อมทำงานอยู่กับเราและสร้างรายได้ให้ได้นานที่สุดนั่นเอง