• +66 (0)625932656, (0)869831749
 • sales@thaicomponent.com
 • Cloud Smart OMR
  ตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบออนไลน์
 • Your Absolute Solution
  Easy to manage your printers
 • Smart Invoice
  ระบบจัดส่งใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

Active Server Pages, Java, Servlets, Ejb, J2ee, Asp/Jsp, Internet Information Server (IIS), Apache, Apache Tomcat, Coldfusion App Server, Coldfusion MX Web App, Cgi-Perl, Php, HTML, SHTML, Visual Basic.NET, Visual Basic 6.0, MS Office Products, VBA, Cobol, Crystal Reports, JavaScript, VbScript, Visual C#, Asp.Net, Web Services, Foxpro for Dos/Windows, Microsoft Access (Access Basic), Visual C++ Win32/MFC , eMbedded Visual C++, Embedded C, Pro*C/C++, C/C++, Win32 Api, ATL COM, OLE COM, COM+, DCOM , Active X Components , Qt C++, wxWidgets C++, Symbian C++ , Ajax for C#.Net, C++ Server Pages, JQuery, JBoss Server, IBM WebSphere Process Server 6.0, IBM WebSphere Portal 6.0, WebSphere Application Server Network Deployment 6.0, Rational Application Developer 7.05, JBoss EJB , JBossWs, JBoss ESB Web Service, AXIS C++ Web Service, Android java programming, iOS xcode Objective-C, Swift

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย
Download เอกสาร

ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง กำหนดโควต้าการใช้งาน คิดคำนวณและตัดค่าใช้จ่าย
Download เอกสาร

ซอฟต์แวร์จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ Fax และ Email อัตโนมัติ
Download เอกสาร

ซอฟต์แวร์ตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ
Download เอกสาร

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์และแพร่ภาพหน้าจอ (Screen Streaming) เครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียน
Download เอกสาร

ซอฟต์แวร์ตรวจและออกแบบ กระดาษแบบสอบถามอย่างง่าย

Mobile IMR ระบบตอบรับอัตโนมัติผ่าน Mobile app menu เช่น Fax on Demand & Fax Back บริการขอเอกสารทางแฟกซ์หรือ Email, บริการขอแบบฟอร์มเอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ ระบบ Call Center ขอข้อมูลอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์จัดส่ง Email เรียนเชิญลูกค้าพร้อมสร้างรหัส QRcode ให้อัตโนมัติแนบไปกับ Email ง่ายในการลงทะเบียน Register ตอบรับหน้างาน เพียงแค่สแกน QRcode

ซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการ กำหนดโควต้า การร้องขอ อนุมัติ แจกจ่าย เอกสาร Paperless เพื่อทำสำเนา Copy ไปใช้งาน พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง

ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระบบศูนย์เตือนภัย สำหรับแจ้งข้อมูลเตือนภัยเร่งด่วนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย Fax, E-mail, SMS และ Mobile push notification

ซอฟต์แวร์จัดส่ง Mobile Instant Message เรียนเชิญลูกค้าพร้อมสร้างรหัส QRcode ให้อัตโนมัติแนบไปกับข้อความง่ายในการลงทะเบียน Register ตอบรับหน้างาน เพียงแค่สแกน QRcode

เข้าร่วมโครงการประกวดซอฟต์แวร์ Thailand ICT Awards 2016

We are seeking a local software partner company in Lao Techmart 2016.

เปิดตัวจำหน่ายโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุม บางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

ได้รับรางวัลจากการประกวดซอฟต์แวร์ Thailand ICT Awards 2013

ออกบูทจำหน่ายซอฟต์แวร์ในงาน Bangkok Software Fair 2010

ออกบูทจำหน่ายซอฟต์แวร์ในงาน Thailand Software Fair 2009

Mobile App Support Service - ระบบแจ้งปัญหา ติดตามงานช่างบริการ

ลูกค้า (End User) แจ้งปัญหาและติดตามงานช่างบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


Whart's New - Back Office Push Notification - ระบบสื่อสารติดตามงานภายในองค์กร

ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปในการเชื่อมต่อข้อมูลภายในหน่วยงานไปยัง Mobile App เพื่อสื่อสารหรือติดตามงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แนะนำการใช้งาน Click ->เราเตรียม Api เพื่อง่ายในการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิม สำหรับโปรแกรมเมอร์ของคุณ


     

Printer Notification Service

     
Print Push Notification Print Push Notification Print Push Notification

Android Mobile app Login

Push Notification Message

Call Center Service

     
Print Push Notification Print Push Notification Print Push Notification

iPhone Mobile app Login

Push Notification Message

Call Center Service

Print Payment Gateway - บริการงานพิมพ์ตัดบัตรผ่าน Smart Phone

สั่งพิมพ์งานและรับงานพิมพ์บนอุปกรณ์มือถือ Smart Phone ด้วย QRcode


Whart's New - โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบ Online - Cloud Smart OMR

เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะ Personal Use ความเร็วในการตรวจเทียบเท่าซอฟต์แวร์ Education Smart OMR ไม่รวมเวลาในขณะทำการ Upload ไฟล์กระดาษคำตอบ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงเชื่อมต่อกับ Internet ก็สามารถทำงานได้

(1). นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบ (2). นำเข้าไฟล์เฉลย (3). นำเข้าไฟล์คำตอบ และตรวจสรุปผลคะแนน
เริ่มต้นใช้งาน Click -> แนะนำการใช้งาน Click ->
   
Whart's New - โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบ Education Smart OMR

เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะเป็นจุดบริการตรวจข้อสอบส่วนกลาง ตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ ไม่ต้องปรับแต่งการใช้งานซอฟต์แวร์ให้ยุ่งยาก เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น รองรับทุกอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติสแกนไฟล์ภาพชนิด JPG ขนาดตั้งแต่ 150 dpi เป็นต้นไป

(1). นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบ (2). นำเข้าไฟล์เฉลย (3). นำเข้าไฟล์คำตอบ และตรวจสรุปผลคะแนน
แนะนำการใช้งาน Click ->


New A5 กระดาษคำตอบ 80 ข้อ ตอบแบบสอบถาม 40 ข้อ
New A5 120 ข้อ

Products
Print Monitoring Systems

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย

Read more

Education Print Cost Control

ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง กำหนดโควต้าการใช้งาน คิดคำนวณและตัดค่าใช้จ่าย

Read more                                    

Automated Send Fax and Email

ซอฟต์แวร์จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ Fax และ Email อัตโนมัติ

Read more

Education Smart OMR

ซอฟต์แวร์ตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ

Read more

vtigerCRM Open Fax Server

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์รับ-ส่งแฟกซ์ 1 Extension Module ของ Vtiger CRM ที่ต้องมีไว้ใช้งาน

Read more

Paperless Print Control

ซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการ
กำหนดโควต้า การร้องขอ อนุมัติ แจกจ่าย เอกสาร Paperless เพื่อทำสำเนา Copy ไปใช้งาน พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง

Read more

Education Smart Classroom

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์และแพร่ภาพหน้าจอ (Screen Streaming) เครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียน

Read more

Easy Question Sheet Checking

ซอฟต์แวร์ตรวจและออกแบบ กระดาษแบบสอบถามอย่างง่าย

Read more

Interactive Mobile Response

Mobile IMR - ระบบตอบรับอัตโนมัติผ่าน Mobile app menu เช่น Fax on Demand & Fax Back บริการขอเอกสารทางแฟกซ์หรือ Email, บริการขอแบบฟอร์มเอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ หรือ ระบบ Call Center ขอข้อมูลอัตโนมัติ

Read more

Smart Early Warning

Platform เชื่อมต่อระบบศูนย์เตือนภัย สำหรับแจ้งข้อมูลเตือนภัยเร่งด่วนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย Fax, E-mail, SMS และ Mobile push notification

Read more

Smart Email Invitation

ซอฟต์แวร์จัดส่ง Email เรียนเชิญลูกค้าพร้อมสร้างรหัส QRcode ให้อัตโนมัติแนบไปกับ Email ง่ายในการลงทะเบียน Register ตอบรับหน้างาน เพียงแค่สแกน QRcode

Read more

Mobile Message Invitation

ซอฟต์แวร์จัดส่ง Mobile Instant Message เรียนเชิญลูกค้าพร้อมสร้างรหัส QRcode ให้อัตโนมัติแนบไปกับข้อความง่ายในการลงทะเบียน Register ตอบรับหน้างาน เพียงแค่สแกน QRcode

Read more

Components & Libraries - SDK

Provided Easy API

 • Easy programming for .Net, Java or Php
Print Solutions

Brother MFC Embedded - Print Cost Control

ซอฟต์แวร์กำหนดโควต้าการพิมพ์ผ่านหน้าจอ Brother Menu Panel

 • Print Release รับงานพิมพ์จากจุดบริการใดๆ ก็ได้
 • Pull Print Queue รับงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้
 • Mobile Instant Messenger Print Release สั่ง Release งานพิมพ์ผ่าน Mobile App


Kyocera - Devices Report Viewer

รายงานการใช้งานเครื่องพิมพ์ แยกตาม Departments, Users, Devices name

 • Print
 • Copy
 • Fax
 • Scan
 • E-mail Notification Report แจ้งรายงานปัญหาไปยัง E-mail
 • Mobile Instant Messenger Notification Report แจ้งรายงานปัญหาไปยัง Mobile App


Sharp OSA - Print Cost Control

ซอฟต์แวร์กำหนดโควต้าการพิมพ์ผ่านหน้าจอ Sharp Menu Panel

 • Print Release รับงานพิมพ์จากจุดบริการใดๆ ก็ได้
 • Pull Print Queue รับงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้
 • Mobile Print Release สั่ง Release งานพิมพ์ผ่าน Mobile App

Best Seller

ซอฟต์แวร์ขายดี

 • Print Monitoring Systems โปรแกรมบริหารเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย
 • Education Print Cost Control โปรแกรมบริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง กำหนดโควต้าการใช้งาน
 • Automated Send Fax and Email โปรแกรมจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ Fax และ Email อัตโนมัติ
 • Print ISO Document Control Center โปรแกรมควบคุมบริหารจัดการ กำหนดโควต้า การร้องขอ อนุมัติ แจกจ่าย เอกสาร ISO เพื่อทำสำเนา Copy ไปใช้งาน พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ
 • Education Smart OMR โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ


Education Smart OMR

ทำไมต้องซื้อเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพง?
คุณสามารถใช้เครื่อง Multifunction-Scan ที่มีอยู่ทั่วไป มาทำเป็นเครื่องตรวจข้อสอบได้อย่างง่าย

ตรวจกระดาษคำตอบด้วยความเร็ว 1 วินาทีต่อแผ่น ไม่รวมเวลาในการสแกนไฟล์

1 นาที : 60 แผ่นKey Success Story
Key Success Story

PEA KM Day 2015

Automated Send Fax and Email Billing System - ระบบจัดส่งใบแจ้งหนี้ผู้ใช้ไฟด้วยแฟกซ์และ Email อัตโนมัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งใช้งานทั่วประเทศ

e-One Portal Service and Enterprise Application Integration System : EAIGoal definition

แจ้งปัญหาและสิ่งที่คุณต้องการ

Analyse

เราจะวิเคราะห์ปัญหาให้

Implementation

และแก้ไขปัญหาให้สำเร็จตามเป้าหมาย